Game PS4 PS5 Đồng Giá 150K

150.000 

Bạn sẽ nhận được tài khoản đã mua sẵn game tương ứng, Tài khoản hỗ trợ chơi game vĩnh viễn, Tài khoản game 100% bản quyền được chúng tôi tự mua, Bạn chỉ việc đăng nhập và tải game về chơi.

Lưu ý: Danh sách game bên dưới, Bạn lựa chọn game, thanh toán đúng số tiền game và ghi chú đúng tên game vào mục ghi chú !

Danh mục: