Thẻ PSN Gift Card 200$ – US

4.800.000 

Bạn sẽ nhận được mã code gồm 12 chữ số giống như thẻ cào điện thoại, Sau đó bạn lên máy PS4, PS5 hoặc Web / App để nạp tiền theo hướng dẫn và nhận được số tiền tương ứng !